Vereniging behoud 

Boeren Waterland e.o.

Het doel van de vereniging is om de belangen van alle agrariërs te behartigen in Waterland en omgeving. 

  • Ervoor te zorgen dat wij als vereniging benaderd worden door de overheidsinstanties en gemeentes over plannen voor en over ons gebied, bijvoorbeeld natuurdoelstellingen van de provincie. 
  • Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er met de agrariërs gepraat wordt en niet alleen over agrariërs.
  • De beleidsmakers moeten onze vereniging uiterst serieus gaan nemen als belangenorganisatie van onze regio. 
  • Wij kunnen als vereniging onderzoek (laten) doen om bewijs aan te leveren bij bepaalde beweringen van overheidsinstanties en waar nodig gerechtelijk actie ondernemen 


Aanmeldingsformulier

Laatste Nieuws..... klik op foto

  • Standpunten 2020  
  • 13 februari: de akte van oprichting is binnen
  • Slideshow met foto's
  • Bijeenkomst 11 februari 20:30